תמונות לפני ואחרי

לפני

שתלים, גשר, כתר

אחרי

08a 08b

לפני

סגירת רווחים

אחרי

01a 01b

לפני

טראומה

אחרי

02a 02b

לפני

ציפויי חרסינה

אחרי

05a 05b

לפני

כתרים, ציפויים, גשר

אחרי

10a 10b

לפני

ציפויי חרסינה

אחרי

09a 09b

לפני

ציפויים וכתרים

אחרי

11a 11b

לפני

החלפת סתימה

אחרי

06a 06b

לפני

שחזורי חרסינה

אחרי

03a 03b

לפני

שתל בודד

אחרי

07a 07b